Sách Bài Tập Hóa Học 11 - Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Mới Nhất

Sách bài bác Tập hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và phân phát hành. Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …


Bạn đang xem: Sách bài tập hóa học 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự năng lượng điện li
Bài 2. Axit, bazơ với muối
Bài 3. Sự năng lượng điện li của nước. P
H. Chất thông tư Axit – bazơ
Bài 4. Bội phản ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất điện li
Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản bội ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện li
Đề chất vấn 15 phút – Chương I – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. Nitơ
Bài 8. Amoniac với muối amoni
Bài 9. Axit nitric với muối nitrat
Bài 10. Photpho
Bài 11. Axit photphoric cùng muối photphat
Bài 12. Phân bón hóa học
Bài 13. Luyện tập: tính chất của Nitơ, photpho và những hợp hóa học của chúng
Bài 14. Bài thực hành 2: đặc điểm của một số trong những hợp chất nitơ, photpho
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. Cacbon
Bài 16. Hợp chất của cacbon
Bài 17. Silic và hợp chất của silic
Bài 18. Công nghiệp silicat
Bài 19. Luyện tập: tính chất của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương III – chất hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Khởi đầu về hoá học tập hữu cơ
Bài 21. Cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ
Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23. Phản bội ứng hữu cơ
Bài 24. Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, bí quyết phân tử và cách làm cấu tạo
Đề chất vấn 15 phút – Chương IV – chất hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương IV – chất hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. Ankan
Bài 26. Xicloankan
Bài 27. Rèn luyện ankan cùng xicloankan
Bài 28. Bài thực hành thực tế số 3 : so với định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Xem thêm: Những bài hát hay nhất của minh tuyết, top songs: minh tuyết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – hóa học 11Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương V – chất hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. Anken
Bài 30. Ankađien
Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien
Bài 32. Ankin
Bài 33. Luyện tập: Ankin
Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
Đề bình chọn 15 phút – Chương VI – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương VI – chất hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm khác
Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbon
Đề đánh giá 15 phút – Chương VII – chất hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương VII – hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40. Ancol
Bài 41. Phenol
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
Bài 43. Bài thực hành thực tế 5: đặc điểm của etanol, glixerol cùng phenol
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VIII – hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – chất hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xeton
Bài 45. Axit cacboxylic
Bài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylic
Bài 47. Bài thực hành 6: đặc điểm của anđehit với axit cacboxylic
Đề bình chọn 15 phút – Chương IX – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11
*

*

*

*

*

Mê thiết lập Sách là tủ sách sách online cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Shop chúng tôi có tương đối nhiều sách thuộc nhiều thể loại với những format Ebook phổ cập cho điện thoại và vật dụng tính. Chúng ta đọc rất có thể xem online hoặc tải về về máy nhằm tiện theo dõi.


Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi tin tức và hình hình ảnh trên website đa số được tham khảo trên Internet. Công ty chúng tôi không cài đặt hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên website này. Ví như làm tác động đến cá nhân hay tổ chức triển khai nào, lúc được yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ để ý và gỡ vứt ngay lập tức.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để học giỏi Hóa học tập lớp 11, loạt bài Giải sách bài bác tập chất hóa học 11 (Giải sbt Hóa 11) được biên soạn bám quá sát theo ngôn từ Sách bài xích tập (SBT) hóa học lớp 11.

Giải SBT hóa học 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *